Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1183
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 90
0187600 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 90
0187601 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 5 MG 5MG TBL FLM 90
0187602 77/ 915/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 100
0158723 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 500
0158724 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 1000
0158725 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 50
0158768 77/ 916/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 10
0158670 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 20
0158671 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 28
0158672 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 30
0158673 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 50
0158674 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 56
0158675 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 84
0158676 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 98
0158677 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 100
0158678 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 10
0158679 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 28
0158680 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 30
0158681 77/ 914/10-C     C07AB07 B
BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG 2,5MG TBL FLM 50
0158682 77/ 914/10-C     C07AB07 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09