Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 28
0233599 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 30
0233600 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 50
0233601 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 56
0233602 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 84
0233603 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 98
0233604 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 100
0233605 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 10
0233606 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 28
0233607 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 30
0233608 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 56
0233609 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 84
0233610 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 98
0233611 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 100
0233612 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 500
0233613 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 1000
0233614 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 50
0233615 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 10MG TBL FLM 90
0233616 77/ 916/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 2,5MG TBL FLM 20
0233557 77/ 914/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R
BISOPROLOL MYLAN 2,5MG TBL FLM 28
0233558 77/ 914/10-C bisoprolol.pdf bisoprolol.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11