Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 56
0131475 77/ 732/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 60
0131476 77/ 732/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 100
0131477 77/ 732/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 14
0131478 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 20
0131479 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 28
0131480 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 30
0131481 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 56
0131482 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 60
0131483 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 5MG TBL FLM 100
0131484 77/ 733/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 14
0131485 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 20
0131486 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 28
0131487 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 30
0131488 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 56
0131489 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 60
0131490 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 10MG TBL FLM 100
0131491 77/ 734/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 14
0131471 77/ 732/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 20
0131472 77/ 732/15-C     C07AB07 B
BISOPROLOL AUROVITAS 2,5MG TBL FLM 28
0131473 77/ 732/15-C     C07AB07 B

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11