Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREPARATION H 23MG/69MG SUP 6
0164869 23/ 216/90-C preparatio.pdf preparatio.pdf C05AX03 R
PREPARATION H 23MG/69MG SUP 12
0164868 23/ 216/90-C preparatio.pdf preparatio.pdf C05AX03 R
PREPARATION H 23MG/69MG SUP 24
0164870 23/ 216/90-C preparatio.pdf preparatio.pdf C05AX03 R
PREPARATION H 23MG/69MG SUP 48
0164871 23/ 216/90-C preparatio.pdf preparatio.pdf C05AX03 R
PREPARATION H 10MG/G+30MG/G RCT UNG 50G
0164872 23/ 215/90-C preparatio.pdf preparatio.pdf C05AX03 R
PREPARATION H 10MG/G+30MG/G RCT UNG 25G
0164873 23/ 215/90-C preparatio.pdf preparatio.pdf C05AX03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09