Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 82
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FURON 40MG TBL NOB 50
0098219 50/ 233/92-C furon.pdf furon.pdf C03CA01 R
FURON 40MG TBL NOB 20
0098218 50/ 233/92-C furon.pdf furon.pdf C03CA01 R
FURORESE 125 125MG TBL NOB 30
0056807 50/ 048/99-C furorese12.pdf furorese12.pdf C03CA01 R
FURORESE 125 125MG TBL NOB 50
0056808 50/ 048/99-C furorese12.pdf furorese12.pdf C03CA01 R
FURORESE 125 125MG TBL NOB 100
0056809 50/ 048/99-C furorese12.pdf furorese12.pdf C03CA01 R
FURORESE 250 250MG TBL NOB 100
0056812 50/ 049/99-C furorese25.pdf furorese25.pdf C03CA01 R
FURORESE 250 250MG TBL NOB 20
0056810 50/ 049/99-C furorese25.pdf furorese25.pdf C03CA01 R
FURORESE 250 250MG TBL NOB 10
0098937 50/ 049/99-C furorese25.pdf furorese25.pdf C03CA01 R
FURORESE 250 250MG TBL NOB 50
0056811 50/ 049/99-C furorese25.pdf furorese25.pdf C03CA01 R
FURORESE 40 40MG TBL NOB 20
0056802 50/ 047/99-C furorese40.pdf furorese40.pdf C03CA01 R
FURORESE 40 40MG TBL NOB 50
0056804 50/ 047/99-C furorese40.pdf furorese40.pdf C03CA01 R
FURORESE 40 40MG TBL NOB 100
0056805 50/ 047/99-C furorese40.pdf furorese40.pdf C03CA01 R
FURORESE 500 500MG TBL NOB 100
0056815 50/ 050/99-C furorese50.pdf furorese50.pdf C03CA01 R
FURORESE 500 500MG TBL NOB 20
0068632 50/ 050/99-C furorese50.pdf furorese50.pdf C03CA01 R
FURORESE 500 500MG TBL NOB 50
0056814 50/ 050/99-C furorese50.pdf furorese50.pdf C03CA01 R
FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 250MG TBL NOB 10
0002785 50/ 052/73-S/C     C03CA01 B
FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 250MG TBL NOB 20
0013459 50/ 052/73-S/C     C03CA01 B
FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 250MG TBL NOB 50
0013460 50/ 052/73-S/C     C03CA01 B
FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 250MG TBL NOB 60
0013461 50/ 052/73-S/C     C03CA01 B
FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 250MG TBL NOB 100
0013462 50/ 052/73-S/C     C03CA01 B

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10