Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 37
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INDAP 2,5MG CPS DUR 30
0096696 50/ 481/97-C indap.pdf indap.pdf C03BA11 R
INDAP 2,5MG CPS DUR 100
0151949 50/ 481/97-C indap.pdf indap.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 50
0191878 58/ 862/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 30
0191877 58/ 862/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 1,25 MG 1,25MG TBL NOB 100
0191876 58/ 861/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 0,625 MG 0,625MG TBL NOB 100
0191872 58/ 860/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 0,625 MG 0,625MG TBL NOB 50
0191870 58/ 860/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 0,625 MG 0,625MG TBL NOB 60
0191871 58/ 860/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 1,25 MG 1,25MG TBL NOB 30
0191873 58/ 861/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 1,25 MG 1,25MG TBL NOB 50
0191874 58/ 861/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 1,25 MG 1,25MG TBL NOB 60
0191875 58/ 861/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 60
0191879 58/ 862/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 100
0191880 58/ 862/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 0,625 MG 0,625MG TBL NOB 30
0191869 58/ 860/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 100
0120329 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 90
0120328 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 60
0120327 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 50
0120326 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 30
0120325 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 15
0120324 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10