Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HYDROCHLOROTHIAZID BLUESCIENCE 12,5MG TBL NOB 20
0220523 50/ 983/16-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZID BLUESCIENCE 12,5MG TBL NOB 30
0220524 50/ 983/16-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZID BLUESCIENCE 25MG TBL NOB 30
0220526 50/ 984/16-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZID BLUESCIENCE 25MG TBL NOB 20
0220525 50/ 984/16-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA 25MG TBL NOB 20
0000168 50/ 408/69-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZID TAINEX 25MG TBL NOB 20
0224464 50/ 359/17-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 30
0232407 50/ 043/18-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 60
0232410 50/ 043/18-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 500
0228281 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 100
0228280 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 90
0228279 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 60
0228278 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 50
0228277 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 40
0228276 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 30
0228275 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 20
0228274 50/ 043/18-C     C03AA03 B
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 40
0232408 50/ 043/18-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 50
0232409 50/ 043/18-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 500
0232413 50/ 043/18-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R
HYDROCHLOROTHIAZIDE AUROVITAS 25MG TBL NOB 100
0232412 50/ 043/18-C hydrochlor.pdf hydrochlor.pdf C03AA03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09