Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 291
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALDACTONE 200MG/10ML INJ SOL 10X10ML II
0242056 50/ 009/74-S/C aldactone.pdf aldactone.pdf C03DA02 R
ALDACTONE 200MG/10ML INJ SOL 10X10ML I
0201384 50/ 009/74-S/C aldactone.pdf aldactone.pdf C03DA02 R
AMICLOTON 2,5MG/25MG TBL NOB 30
0207930 50/ 001/85-S/C amicloton.pdf amicloton.pdf C03EA06 R
AMICLOTON 2,5MG/25MG TBL NOB 30
0088518 50/ 001/85-S/C     C03EA06 B
APLERIA 50MG TBL FLM 30X1
0221270 34/ 042/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 50MG TBL FLM 28X1
0221269 34/ 042/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 50MG TBL FLM 90X1
0221272 34/ 042/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 50MG TBL FLM 100X1
0221273 34/ 042/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 10
0221246 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 20
0221247 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 28
0221248 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 30
0221249 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 50
0221250 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 90
0221251 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 100
0221252 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 10X1
0221253 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 20X1
0221254 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 28X1
0221255 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 30X1
0221256 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R
APLERIA 25MG TBL FLM 50X1
0221257 34/ 041/17-C apleria.pdf apleria.pdf C03DA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09