Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 199
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CYNT 0,2MG TBL FLM 30 I
0230590 58/ 385/96-A/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,2MG TBL FLM 98 I
0230591 58/ 385/96-A/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,4MG TBL FLM 98 II
0230601 58/ 385/96-C/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,4MG TBL FLM 30 II
0230600 58/ 385/96-C/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,4MG TBL FLM 98 I
0230599 58/ 385/96-C/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,4MG TBL FLM 30 I
0230598 58/ 385/96-C/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,3MG TBL FLM 98 II
0230597 58/ 385/96-B/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,3MG TBL FLM 30 II
0230596 58/ 385/96-B/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,3MG TBL FLM 98 I
0230595 58/ 385/96-B/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,3MG TBL FLM 30 I
0230594 58/ 385/96-B/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,2MG TBL FLM 98 II
0230593 58/ 385/96-A/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,2MG TBL FLM 30 II
0230592 58/ 385/96-A/C cynt.pdf cynt.pdf C02AC05 R
CYNT 0,2 0,2MG TBL FLM 30 II
0216563 58/ 385/96-A/C     C02AC05 B
CYNT 0,2 0,2MG TBL FLM 30 I
0215161 58/ 385/96-A/C     C02AC05 B
CYNT 0,2 0,2MG TBL FLM 98 II
0216564 58/ 385/96-A/C     C02AC05 B
CYNT 0,2 0,2MG TBL FLM 98 I
0215162 58/ 385/96-A/C     C02AC05 B
CYNT 0,3 0,3MG TBL FLM 30 II
0216565 58/ 385/96-B/C     C02AC05 B
CYNT 0,3 0,3MG TBL FLM 98 II
0216566 58/ 385/96-B/C     C02AC05 B
CYNT 0,3 0,3MG TBL FLM 30 I
0215163 58/ 385/96-B/C     C02AC05 B
CYNT 0,3 0,3MG TBL FLM 98 I
0215164 58/ 385/96-B/C     C02AC05 B

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09