Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 444
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DOPEGYT 250MG TBL NOB 50
0001328 58/ 256/70-S/C dopegyt.pdf dopegyt.pdf C02AB01 R
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 140
0141633 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 100
0141632 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 98
0141631 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 90
0141630 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 60
0141629 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 56
0141628 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 100
0141634 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 30
0141626 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 28
0141625 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 20
0141624 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 15
0141623 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 14
0141622 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 10
0141621 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROBINDO 4MG TBL NOB 50
0141627 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROVITAS 4MG TBL NOB 14
0241390 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROVITAS 4MG TBL NOB 15
0241391 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROVITAS 4MG TBL NOB 20
0241392 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROVITAS 4MG TBL NOB 28
0241393 58/ 054/12-C     C02CA04 B
DOXAZOSIN AUROVITAS 4MG TBL NOB 30
0241394 58/ 054/12-C     C02CA04 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09