Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 430
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MOXOGAMMA 0,3 MG 0,3MG TBL FLM 10
0017321 58/ 069/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 30
0017368 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 10X40 H
0017365 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 20X20 H
0017364 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 100
0017363 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 98
0017362 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 50
0017361 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 28
0017359 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 20
0017358 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,2 MG 0,2MG TBL FLM 10
0017357 58/ 068/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 30
0017351 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 10X40 H
0017347 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 20X20 H
0017346 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 100
0017345 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 98
0017344 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 50
0017343 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 28
0017341 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 20
0017340 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,4 MG 0,4MG TBL FLM 10
0017339 58/ 070/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R
MOXOGAMMA 0,3 MG 0,3MG TBL FLM 30
0017333 58/ 069/05-C moxogamma.pdf moxogamma.pdf C02AC05 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11