Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 326
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BIXEBRA 5MG TBL FLM 90
0133074 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 60
0133073 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 100
0133077 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 112
0133078 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 180
0133079 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 14
0133080 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 28
0133081 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 30
0133082 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 56
0133083 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 60
0133084 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 90
0133085 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 98
0133086 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 100
0133087 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 112
0133088 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 7,5MG TBL FLM 180
0133089 41/ 397/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 14X1
0173430 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 28X1
0173431 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 30X1
0173432 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 56X1
0173433 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R
BIXEBRA 5MG TBL FLM 60X1
0173434 41/ 396/16-C bixebra.pdf bixebra.pdf C01EB17 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09