Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 101
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 50 II
0218178 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 40MG TBL PRO 50 II
0218182 83/ 135/84-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 40MG TBL PRO 50 I
0218181 83/ 135/84-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 20 II
0218180 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 100 II
0218179 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 20 I
0218169 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 20 I
0218177 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 30 I
0218171 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 20 II
0218172 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 50 II
0218173 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 30 II
0218174 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 50 I
0218175 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 100 I
0218176 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 50 I
0218170 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 30 II
0216550 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 50 I
0091592 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 20 I
0091591 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 30 I
0021453 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 50 II
0216549 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 20 II
0216548 83/ 112/87-C     C01DA08 B

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09