Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EMERADE 500 MIKROGRAMŮ 500MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0215125 78/ 344/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 300 MIKROGRAMŮ 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0215123 78/ 343/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0180471 78/ 448/99-C     C01CA24 B
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0233009 78/ 448/99-C epipen.pdf epipen.pdf C01CA24 R
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0233010 78/ 448/99-C epipen.pdf epipen.pdf C01CA24 R
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0192337 78/ 448/99-C     C01CA24 B
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0180470 78/ 447/99-C     C01CA24 B
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0233011 78/ 447/99-C epipenjr.pdf epipenjr.pdf C01CA24 R
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0233012 78/ 447/99-C epipenjr.pdf epipenjr.pdf C01CA24 R
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0192338 78/ 447/99-C     C01CA24 B

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05