Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADRENALIN BRADEX 1MG/ML INJ SOL 10X1ML
0221862 78/ 143/17-C adrenalinb.pdf adrenalinb.pdf C01CA24 R
ADRENALIN BRADEX 1MG/ML INJ SOL 25X1ML
0221863 78/ 143/17-C adrenalinb.pdf adrenalinb.pdf C01CA24 R
ADRENALIN BRADEX 1MG/ML INJ SOL 50X1ML
0221864 78/ 143/17-C adrenalinb.pdf adrenalinb.pdf C01CA24 R
ADRENALIN LÉČIVA 1MG/ML INJ SOL 5X1ML
0000362 78/ 028/69-C adrenalinl.pdf adrenalinl.pdf C01CA24 R
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0232215 78/ 517/16-C anapen.pdf anapen.pdf C01CA24 R
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0135054 78/ 517/16-C     C01CA24 B
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0135055 78/ 517/16-C     C01CA24 B
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0232214 78/ 517/16-C anapen.pdf anapen.pdf C01CA24 R
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0215602 78/ 050/05-C     C01CA24 B
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0232216 78/ 050/05-C anapeninjr.pdf anapeninjr.pdf C01CA24 R
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0232217 78/ 050/05-C anapeninjr.pdf anapeninjr.pdf C01CA24 R
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0015799 78/ 050/05-C     C01CA24 B
ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 150MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0215603 78/ 049/05-C     C01CA24 B
ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 150MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0232218 78/ 049/05-C anapenjuni.pdf anapenjuni.pdf C01CA24 R
ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 150MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0232219 78/ 049/05-C anapenjuni.pdf anapenjuni.pdf C01CA24 R
ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 150MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0015800 78/ 049/05-C     C01CA24 B
EMERADE 500 MIKROGRAMŮ 500MCG INJ SOL PEP 2X0,5ML
0215126 78/ 344/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 500 MIKROGRAMŮ 500MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0215125 78/ 344/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 300 MIKROGRAMŮ 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0215124 78/ 343/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 300 MIKROGRAMŮ 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0215123 78/ 343/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09