Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 69
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DOBUTAMIN ADMEDA 250 250MG/50ML INF SOL 1X50ML
0107754 78/ 392/03-C dobutamina.pdf dobutamina.pdf C01CA07 R
EMERADE 500 MIKROGRAMŮ 500MCG INJ SOL PEP 2X0,5ML
0215126 78/ 344/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 500 MIKROGRAMŮ 500MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0215125 78/ 344/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 300 MIKROGRAMŮ 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0215124 78/ 343/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 300 MIKROGRAMŮ 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0215123 78/ 343/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 150 MIKROGRAMŮ 150MCG INJ SOL PEP 2X0,15ML
0215122 78/ 342/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EMERADE 150 MIKROGRAMŮ 150MCG INJ SOL PEP 1X0,15ML
0215121 78/ 342/15-C emerade.pdf emerade.pdf C01CA24 R
EPHEDRIN BBP 50MG/ML INJ SOL 10X1ML
0246463 78/ 765/92-S/C ephedrinbb.pdf ephedrinbb.pdf C01CA26 R
EPHEDRIN BIOTIKA 50MG/ML INJ SOL 10X1ML
0000447 78/ 765/92-S/C     C01CA26 B
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0180471 78/ 448/99-C     C01CA24 B
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0233009 78/ 448/99-C epipen.pdf epipen.pdf C01CA24 R
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0233010 78/ 448/99-C epipen.pdf epipen.pdf C01CA24 R
EPIPEN 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0192337 78/ 448/99-C     C01CA24 B
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0180470 78/ 447/99-C     C01CA24 B
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0233011 78/ 447/99-C epipenjr.pdf epipenjr.pdf C01CA24 R
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0233012 78/ 447/99-C epipenjr.pdf epipenjr.pdf C01CA24 R
EPIPEN JR. 150MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML
0192338 78/ 447/99-C     C01CA24 B
GIAPREZA 2,5MG/ML INF CNC SOL 1X1ML
0238667 EU/1/19/1384/001 giapreza.pdf giapreza.pdf C01CX09 R
GIAPREZA 2,5MG/ML INF CNC SOL 1X2ML
0238668 EU/1/19/1384/002 giapreza.pdf giapreza.pdf C01CX09 R
GUTRON 2,5MG TBL NOB 50
0006093 78/ 826/92-A/C gutron.pdf gutron.pdf C01CA17 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09