Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIGOXIN LÉČIVA 0,125MG TBL NOB 30
0083318 41/ 300/69-A/C digoxinlec.pdf digoxinlec.pdf C01AA05 R
DIGOXIN LÉČIVA 0,250MG TBL NOB 30
0003542 41/ 300/69-B/C digoxinlec.pdf digoxinlec.pdf C01AA05 R
DIGOXIN ZENTIVA 0,5MG/2ML INJ SOL 5X2ML
0232606 digoxinzen.pdf digoxinzen.pdf C01AA05 F

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09