Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 608
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 20 II
0218172 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120MG CPS PRO 50 II
0218173 83/ 112/87-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 20MG TBL PRO 100 II
0218179 83/ 233/80-C cardiketre.pdf cardiketre.pdf C01DA08 R
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 30 II
0216550 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 50 II
0216549 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 30 I
0021453 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 20 II
0216548 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 20 I
0091591 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 120 120MG CPS PRO 50 I
0091592 83/ 112/87-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 20 20MG TBL PRO 50 II
0216551 83/ 233/80-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 20 20MG TBL PRO 20 I
0061495 83/ 233/80-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 20 20MG TBL PRO 100 I
0091483 83/ 233/80-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 20 20MG TBL PRO 50 I
0091482 83/ 233/80-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 20 20MG TBL PRO 100 II
0216552 83/ 233/80-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 20 20MG TBL PRO 20 II
0216553 83/ 233/80-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 40 40MG TBL PRO 50 I
0091484 83/ 135/84-C     C01DA08 B
CARDIKET RETARD 40 40MG TBL PRO 50 II
0216554 83/ 135/84-C     C01DA08 B
CORDARONE 150MG/3ML INJ SOL 6X3ML
0107938 13/ 134/82-C cordarone.pdf cordarone.pdf C01BD01 R
CORDARONE 150MG/3ML INJ SOL 10X3ML
0192456 13/ 134/82-C cordarone.pdf cordarone.pdf C01BD01 R
CORDARONE 200MG TBL NOB 60
0013768 13/ 135/82-C cordarone.pdf cordarone.pdf C01BD01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09