Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 612
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADENOCOR 3MG/ML INJ SOL 6X2ML
0137238 13/ 574/95-C adenocor.pdf adenocor.pdf C01EB10 R
ADRENALIN BRADEX 1MG/ML INJ SOL 10X1ML
0221862 78/ 143/17-C adrenalinb.pdf adrenalinb.pdf C01CA24 R
ADRENALIN BRADEX 1MG/ML INJ SOL 25X1ML
0221863 78/ 143/17-C adrenalinb.pdf adrenalinb.pdf C01CA24 R
ADRENALIN BRADEX 1MG/ML INJ SOL 50X1ML
0221864 78/ 143/17-C adrenalinb.pdf adrenalinb.pdf C01CA24 R
ADRENALIN LÉČIVA 1MG/ML INJ SOL 5X1ML
0000362 78/ 028/69-C adrenalinl.pdf adrenalinl.pdf C01CA24 R
ALPROSTAN 0,5MG/ML INF CNC SOL 10X0,2ML
0092305 83/ 561/96-C alprostan.pdf alprostan.pdf C01EA01 R
AMARHYTON 100MG CPS PRO 28
0228690 13/ 131/18-C amarhyton.pdf amarhyton.pdf C01BC04 R
AMARHYTON 50MG CPS PRO 30
0228689 13/ 130/18-C amarhyton.pdf amarhyton.pdf C01BC04 R
AMARHYTON 50MG CPS PRO 28
0228688 13/ 130/18-C amarhyton.pdf amarhyton.pdf C01BC04 R
AMARHYTON 100MG CPS PRO 30
0228691 13/ 131/18-C amarhyton.pdf amarhyton.pdf C01BC04 R
AMIODARON HAMELN 50MG/ML INJ/INF CNC SOL 5X3ML
0223854 13/ 246/17-C amiodaronh.pdf amiodaronh.pdf C01BD01 R
AMIODARON HAMELN 50MG/ML INJ/INF CNC SOL 10X3ML
0223855 13/ 246/17-C amiodaronh.pdf amiodaronh.pdf C01BD01 R
AMIOKORDIN 200MG TBL NOB 60
0059655 13/ 018/81-S/C amiokordin.pdf amiokordin.pdf C01BD01 R
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0232214 78/ 517/16-C anapen.pdf anapen.pdf C01CA24 R
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0135055 78/ 517/16-C     C01CA24 B
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0135054 78/ 517/16-C     C01CA24 B
ANAPEN 500MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0232215 78/ 517/16-C anapen.pdf anapen.pdf C01CA24 R
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0215602 78/ 050/05-C     C01CA24 B
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML
0232216 78/ 050/05-C anapeninjr.pdf anapeninjr.pdf C01CA24 R
ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 300MCG INJ SOL ISP 2X0,3ML
0232217 78/ 050/05-C anapeninjr.pdf anapeninjr.pdf C01CA24 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05