Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BERINERT 2000IU INJ PSO LQF 20+20X4ML
0220868 16/ 011/17-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
BERINERT 2000IU INJ PSO LQF 5+5X4ML
0220867 16/ 011/17-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
BERINERT 3000IU INJ PSO LQF 5+5X6ML
0220870 16/ 012/17-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
BERINERT 3000IU INJ PSO LQF 20+20X6ML
0220871 16/ 012/17-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
BERINERT 3000IU INJ PSO LQF 1+1X6ML
0220869 16/ 012/17-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
BERINERT 2000IU INJ PSO LQF 1+1X4ML
0220866 16/ 011/17-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
BERINERT 500IU INJ/INF PSO LQF 1+1X10ML
0199243 16/ 592/09-C berinert.pdf berinert.pdf B06AC01 R
CINRYZE 500IU INJ PSO LQF 2+2X5ML
0185081 EU/1/11/688/001 cinryze.pdf cinryze.pdf B06AC01 R
CINRYZE 500IU INJ PLV SOL 1
0232471 cinryze.pdf cinryze.pdf B06AC01 F
FIRAZYR 30MG INJ SOL 1X3ML+1J
0500220 EU/1/08/461/001 firazyr.pdf firazyr.pdf B06AC02 R
FIRAZYR 30MG INJ SOL 3X3ML+3J
0168094 EU/1/08/461/002 firazyr.pdf firazyr.pdf B06AC02 R
NORMOSANG 25MG/ML INF CNC SOL 4X10ML
0024772 80/ 271/06-C normosang.pdf normosang.pdf B06AB01 R
RUCONEST 2100U INJ PLV SOL 1
0167969 EU/1/10/641/001 ruconest.pdf ruconest.pdf B06AC04 R
RUCONEST 2100U INJ PSO LQF 1+1X20ML+STR+2AD+INFSA
0219211 EU/1/10/641/002 ruconest.pdf ruconest.pdf B06AC04 R
TAKHZYRO 300MG INJ SOL 2X2ML+2STŘ+4J
0238853 EU/1/18/1340/002 takhzyro.pdf takhzyro.pdf B06AC05 R
TAKHZYRO 300MG INJ SOL 6X2ML+6STŘ+12J
0238854 EU/1/18/1340/003 takhzyro.pdf takhzyro.pdf B06AC05 R
TAKHZYRO 300MG INJ SOL 1X2ML+STŘ+2J
0238260 EU/1/18/1340/001 takhzyro.pdf takhzyro.pdf B06AC05 R
ZYNTEGLO 1,2-20×10^6BUNĚK/ML INF DIS 1X20ML
0238505 EU/1/19/1367/001 zynteglo.pdf zynteglo.pdf B06AX02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09