Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADDAVEN INF CNC SOL 20X10ML
0197323 47/ 371/15-C addaven.pdf addaven.pdf B05XA31 R
KALIUM-L-MALAT FRESENIUS 1 MOLAR 66MG/ML+134,1MG/ML INF CNC SOL 20X20ML
0162213 39/ 791/94-C kaliumlmal.pdf kaliumlmal.pdf B05XA31 R
NUTRYELT INF CNC SOL 4X10ML
0245140 39/ 115/16-C nutryelt.pdf nutryelt.pdf B05XA31 R
NUTRYELT INF CNC SOL 50X10ML
0125909 39/ 115/16-C nutryelt.pdf nutryelt.pdf B05XA31 R
NUTRYELT INF CNC SOL 25X10ML
0125908 39/ 115/16-C nutryelt.pdf nutryelt.pdf B05XA31 R
NUTRYELT INF CNC SOL 10X10ML
0125907 39/ 115/16-C nutryelt.pdf nutryelt.pdf B05XA31 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09