Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 555
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN LI
0213918 87/ 447/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN KL
0213917 87/ 447/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X3L SINGLE KL
0213916 87/ 447/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN LI
0213915 87/ 447/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L TWIN LI
0213914 87/ 447/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN KL
0213913 87/ 447/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 5X2L TWIN LI
0206371 87/ 447/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L SINGLE KL
0213911 87/ 447/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 35 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L TWIN KL
0213912 87/ 447/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L TWIN KL
0313938 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN KL
0313939 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X2,5L TWIN LI
0313940 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 4X2,5L TWIN LI
0313941 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L SINGLE KL
0313942 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN KL
0313943 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 3X3L TWIN LI
0313944 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X4,5L SINGLE KL
0313945 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE KL
0313946 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET LI
0313947 87/ 448/14-C     B05DB B
PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML PRN SOL 2X5L SINGLE SET KL
0313948 87/ 448/14-C physioneal.pdf physioneal.pdf B05DB R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09