Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 64
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 1X1000ML
0031479 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 6X1000ML
0031480 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 12X250ML
0040162 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 12X500ML
0031478 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 1X500ML
0031477 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 16X250ML
0031476 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 1X250ML
0031475 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 1X100ML
0031473 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 20X100ML
0003401 76/ 437/97-C     B05BC01 B
20% MANNITOL IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS 200MG/ML INF SOL 1X50ML
0031472 76/ 437/97-C     B05BC01 B
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X80ML
0069728 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 20X80ML
0173385 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 10X500ML
0173387 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 10X200ML
0173386 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 20X100ML
0173388 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X100ML
0098689 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X500ML
0086983 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 10% 100G/L INF SOL 1X200ML
0086980 76/ 917/95-A/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 1X80ML
0069743 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R
ARDEAOSMOSOL MA 15% 150G/L INF SOL 1X500ML
0086993 76/ 917/95-B/C ardeaosmos.pdf ardeaosmos.pdf B05BC01 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09