Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 220
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 56/144 INF EML 5X625ML
0213102 76/ 481/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL BEZ ELEKTROLYTŮ INF EML 5X1250ML
0211910 76/ 462/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL BEZ ELEKTROLYTŮ INF EML 5X1875ML
0211911 76/ 462/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL BEZ ELEKTROLYTŮ INF EML 5X625ML
0211909 76/ 462/14-C nutriflexo.pdf nutriflexo.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX PERI INF SOL 5X2000ML
0003414 76/1294/97-C nutriflexp.pdf nutriflexp.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX PERI INF SOL 5X1000ML
0003290 76/1294/97-C nutriflexp.pdf nutriflexp.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX PLUS INF SOL 5X1000ML
0003623 76/1293/97-C nutriflexp.pdf nutriflexp.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX PLUS INF SOL 5X2000ML
0010996 76/1293/97-C nutriflexp.pdf nutriflexp.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX SPECIAL INF SOL 5X1000ML
0011025 76/1295/97-C nutriflexs.pdf nutriflexs.pdf B05BA10 R
NUTRIFLEX SPECIAL INF SOL 5X1500ML
0011073 76/1295/97-C nutriflexs.pdf nutriflexs.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N4-550E INF EML 2X2500ML
0032600 76/ 224/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N4-550E INF EML 4X2000ML
0032599 76/ 224/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N4-550E INF EML 6X1000ML
0032597 76/ 224/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N4-550E INF EML 4X1500ML
0032598 76/ 224/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N6-900E INF EML 6X1000ML
0042601 76/ 226/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N6-900E INF EML 4X1500ML
0042602 76/ 226/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N6-900E INF EML 4X2000ML
0042603 76/ 226/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N6-900E INF EML 2X2500ML
0042604 76/ 226/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N7-1000E INF EML 6X1000ML
0042605 76/ 227/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R
OLICLINOMEL N7-1000E INF EML 4X1500ML
0042606 76/ 227/02-C oliclinome.pdf oliclinome.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. říjen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09