Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 220
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KABIVEN INF EML 1X1540ML II
0107100 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X2053ML II
0107099 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X2566ML II
0107098 76/ 199/01-C kabiven.pdf kabiven.pdf B05BA10 R
KABIVEN INF EML 1X1026ML I
0107093 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 1X1540ML I
0107092 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 1X2053ML I
0006643 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 2X2053ML I
0032263 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 2X2566ML I
0032264 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN INF EML 1X2566ML I
0006642 76/ 199/01-C     B05BA10 B
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1440ML II
0107120 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1920ML II
0235924 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 3X2400ML II
0107123 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 2X2400ML I
0006396 76/ 200/01-C     B05BA10 B
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X2400ML I
0006395 76/ 200/01-C     B05BA10 B
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X2400ML II
0235925 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1920ML I
0006388 76/ 200/01-C     B05BA10 B
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1440ML I
0006367 76/ 200/01-C     B05BA10 B
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1440ML I
0006365 76/ 200/01-C     B05BA10 B
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1920ML II
0107122 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R
KABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1440ML II
0107121 76/ 200/01-C kabivenper.pdf kabivenper.pdf B05BA10 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červen 2020 v 14:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11