Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 337
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA 400MG/ML INF SOL 30X100ML
0208523 76/ 022/72-D/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 30X100ML
0208528 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 10X500ML
0225194 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 20X250ML
0208530 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 10X400ML
0208531 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 10X500ML
0208532 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X100ML
0085567 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X250ML
0085568 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X500ML
0085569 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X1000ML
0085570 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X2000ML
0055619 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X3000ML
0055620 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X200ML
0055621 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 1X400ML
0055622 76/ 022/72-A/C     B05BA03 B
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 40X100ML
0225192 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 18X250ML
0225193 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R
INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA 50MG/ML INF SOL 20X200ML
0208529 76/ 022/72-A/C infusioglu.pdf infusioglu.pdf B05BA03 R

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09