Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 46
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING 200G/L INF SOL 1X100ML
0205966 75/ 305/14-C humanalbum.pdf humanalbum.pdf B05AA01 R
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% 200G/L INF SOL 1X50ML
0097909 59/ 361/91-B/C     B05AA01 B
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% 200G/L INF SOL 1X100ML
0097910 59/ 361/91-B/C     B05AA01 B
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% 200G/L INF SOL 1X10ML
0042144 59/ 361/91-B/C     B05AA01 B
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% 50G/L INF SOL 1X500ML
0097908 59/ 361/91-A/C     B05AA01 B
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% 50G/L INF SOL 1X250ML
0097907 59/ 361/91-A/C     B05AA01 B

‹‹ ‹ 1 2 3

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08