Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2128
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VOLUVEN 10% INF SOL 20X500ML
0135842 75/ 417/10-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 10% INF SOL 1X500ML
0135843 75/ 417/10-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 10% INF SOL 10X500ML
0135844 75/ 417/10-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 6% INF SOL 1X250ML
0100185 75/ 234/01-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 6% INF SOL 5X250ML
0100186 75/ 234/01-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 6% INF SOL 35X250ML
0100187 75/ 234/01-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 6% INF SOL 40X250ML
0100188 75/ 234/01-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R
VOLUVEN 6% INF SOL 1X500ML
0100189 75/ 234/01-C voluven.pdf voluven.pdf B05AA07 R

‹‹ ‹ 60 70 80 90 100 102 103 104 105 106 107

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09