Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2128
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SMOFKABIVEN LOW OSMO PERIPHERAL INF EML 5X850ML
0224485 76/ 369/17-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1448 ML II
0162769 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1206ML II
0151828 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1206ML II
0151829 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1904ML II
0151830 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1448 ML II
0162768 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1206ML I
0141017 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1448 ML I
0162766 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1904ML II
0151831 76/ 246/09-C smofkabive.pdf smofkabive.pdf B05BA10 R
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 3X1904ML I
0141020 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 1X1904ML I
0141019 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1206ML I
0141018 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFKABIVEN PERIPHERAL INF EML 4X1448 ML I
0162767 76/ 246/09-C     B05BA10 B
SMOFLIPID INF EML 1X100ML
0018730 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R
SMOFLIPID INF EML 1X250ML
0018731 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R
SMOFLIPID INF EML 1X500ML
0018732 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R
SMOFLIPID INF EML 10X100ML
0018733 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R
SMOFLIPID INF EML 10X250ML
0018734 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R
SMOFLIPID INF EML 10X500ML
0018735 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R
SMOFLIPID INF EML 6X1000ML II
0243412 76/ 123/05-C smoflipid.pdf smoflipid.pdf B05BA02 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09