Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 388
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BINOCRIT 10000IU/1ML INJ SOL ISP 6X1,0ML II
0168005 EU/1/07/410/046 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML II
0168006 EU/1/07/410/047 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML II
0168007 EU/1/07/410/048 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 4X0,5ML II
0194831 EU/1/07/410/053 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 30000IU/0,75ML INJ SOL ISP 4X0,75ML II
0194832 EU/1/07/410/054 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 40000IU/1ML INJ SOL ISP 4X1ML II
0194833 EU/1/07/410/055 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 7000IU/0,7ML INJ SOL ISP 1X0,7ML I
0500334 EU/1/07/410/017 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 7000IU/0,7ML INJ SOL ISP 6X0,7ML I
0500335 EU/1/07/410/018 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 1X0,9ML I
0500336 EU/1/07/410/019 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 1000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML I
0029225 EU/1/07/410/002 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 30000IU/1ML INJ SOL 1X1ML II
0149896 EU/1/09/565/024 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 10000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III
0209167 EU/1/09/565/036 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 20000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III
0209168 EU/1/09/565/037 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML I
0149897 EU/1/09/565/025 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML II
0149898 EU/1/09/565/026 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 30000IU/1ML INJ SOL 6X1ML I
0149899 EU/1/09/565/027 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 30000IU/1ML INJ SOL 6X1ML II
0149900 EU/1/09/565/028 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML I
0149873 EU/1/09/565/001 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II
0149874 EU/1/09/565/002 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R
BIOPOIN 2000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML I
0149875 EU/1/09/565/003 biopoin.pdf biopoin.pdf B03XA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11