Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 388
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BINOCRIT 5000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML II
0167995 EU/1/07/410/036 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 6000IU/0,6ML INJ SOL ISP 1X0,6ML II
0167996 EU/1/07/410/037 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 6000IU/0,6ML INJ SOL ISP 6X0,6ML II
0167997 EU/1/07/410/038 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 7000IU/0,7ML INJ SOL ISP 1X0,7ML II
0167998 EU/1/07/410/039 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 7000IU/0,7ML INJ SOL ISP 6X0,7ML II
0167999 EU/1/07/410/040 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 8000IU/0,8ML INJ SOL ISP 6X0,8ML II
0168001 EU/1/07/410/042 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 1X0,9ML II
0168002 EU/1/07/410/043 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 6X0,9ML II
0168003 EU/1/07/410/044 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 10000IU/ML INJ SOL ISP 1X1,0ML II
0168004 EU/1/07/410/045 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 10000IU/1ML INJ SOL ISP 6X1,0ML II
0168005 EU/1/07/410/046 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML II
0168006 EU/1/07/410/047 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML II
0168007 EU/1/07/410/048 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 30000IU/0,75ML INJ SOL ISP 1X0,75ML II
0168008 EU/1/07/410/049 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 30000IU/0,75ML INJ SOL ISP 6X0,75ML II
0168009 EU/1/07/410/050 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 40000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML II
0168010 EU/1/07/410/051 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 40000IU/1ML INJ SOL ISP 6X1ML II
0168011 EU/1/07/410/052 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 8000IU/0,8ML INJ SOL ISP 1X0,8ML II
0168800 EU/1/07/410/041 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML I
0149568 EU/1/07/410/021 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML I
0149569 EU/1/07/410/022 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R
BINOCRIT 30000IU/0,75ML INJ SOL ISP 1X0,75ML I
0149570 EU/1/07/410/023 binocrit.pdf binocrit.pdf B03XA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09