Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 388
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SILAPO 1000IU/0,3ML INJ SOL ISP 1X0,3ML
0029857 EU/1/07/432/001 silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 40000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML
0149262 EU/1/07/432/019
/PD/001/09
silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 4000IU/0,4ML INJ SOL ISP 6X0,4ML
0149261 EU/1/07/432/008
/PD/001/09
silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 2000IU/0,6ML INJ SOL ISP 6X0,6ML
0149260 EU/1/07/432/004
/PD/001/09
silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 4X0,5ML
0500223 EU/1/07/432/020 silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 40000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML
0029875 EU/1/07/432/019 silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 40000IU/1ML INJ SOL ISP 4X1ML
0500221 EU/1/07/432/022 silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R
SILAPO 30000IU/0,75ML INJ SOL ISP 4X0,75ML
0500222 EU/1/07/432/021 silapo.pdf silapo.pdf B03XA01 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09