Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 388
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EPOETIN ALFA HEXAL 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 1X0,9ML II
0193413 EU/1/07/411/043 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPOETIN ALFA HEXAL 9000IU/0,9ML INJ SOL ISP 6X0,9ML II
0193414 EU/1/07/411/044 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPOETIN ALFA HEXAL 10000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML II
0193415 EU/1/07/411/045 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPOETIN ALFA HEXAL 10000IU/1ML INJ SOL ISP 6X1ML II
0193416 EU/1/07/411/046 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPOETIN ALFA HEXAL 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 1X0,5ML II
0193417 EU/1/07/411/047 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPOETIN ALFA HEXAL 20000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML II
0193418 EU/1/07/411/048 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPOETIN ALFA HEXAL 30000IU/0,75ML INJ SOL ISP 1X0,75ML II
0193419 EU/1/07/411/049 epoetinalf.pdf epoetinalf.pdf B03XA01 R
EPORATIO 1000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III
0210470 EU/1/09/573/029 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 2000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML II
0149620 EU/1/09/573/004 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 3000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III
0210472 EU/1/09/573/031 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 4000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III
0210473 EU/1/09/573/032 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 5000IU/0,5ML INJ SOL 6X0,5ML III
0210474 EU/1/09/573/033 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 10000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III
0210475 EU/1/09/573/034 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 10000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III
0210476 EU/1/09/573/035 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 10000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III
0210477 EU/1/09/573/036 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 20000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III
0210478 EU/1/09/573/037 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 20000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III
0210479 EU/1/09/573/038 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 20000IU/1ML INJ SOL 6X1ML III
0210480 EU/1/09/573/039 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 30000IU/1ML INJ SOL 1X1ML III
0210481 EU/1/09/573/040 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R
EPORATIO 30000IU/1ML INJ SOL 4X1ML III
0210482 EU/1/09/573/041 eporatio.pdf eporatio.pdf B03XA01 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09