Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VITAMIN B12 EUPHAR 1000MCG TBL OBD 100
0220688 86/1027/16-C     B03BA01 B
VITAMIN B12 EUPHAR 1000MCG TBL OBD 50
0220687 86/1027/16-C     B03BA01 B
VITAMIN B12 GAMMA 1000MCG TBL OBD 50
0249044 86/1027/16-C vitaminb12.pdf vitaminb12.pdf B03BA01 R
VITAMIN B12 GAMMA 1000MCG TBL OBD 100
0249045 86/1027/16-C vitaminb12.pdf vitaminb12.pdf B03BA01 R
VITAMIN B12 LÉČIVA 1000MCG INJ SOL 5X1ML
0000643 86/ 103/69-B/C vitaminb12.pdf vitaminb12.pdf B03BA01 R
VITAMIN B12 LÉČIVA 300MCG INJ SOL 5X1ML
0000641 86/ 103/69-A/C vitaminb12.pdf vitaminb12.pdf B03BA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. říjen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09