Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 28
0135153 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 30
0135154 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 50
0135155 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 56
0135156 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 60
0135157 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 84
0135158 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 90
0135159 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 160MG TBL ENT 100
0135160 16/ 516/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 20
0135134 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 28
0135135 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 30
0135136 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 50
0135137 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 56
0135138 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 60
0135139 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 84
0135140 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 90
0135141 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 100
0135142 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 20 I
0135143 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 28 I
0135144 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 30 I
0135145 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09