Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 12
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANBINEX 50IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML
0137484 75/ 221/90-C anbinex.pdf anbinex.pdf B01AB02 R
ANBINEX 50IU/ML INJ PSO LQF 1+1X20ML
0137483 75/ 221/90-C anbinex.pdf anbinex.pdf B01AB02 R
ANTITHROMBIN III BAXALTA 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X20ML
0173173 16/ 144/89-C antithromb.pdf antithromb.pdf B01AB02 R
ANTITHROMBIN III BAXALTA 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X10ML
0173172 16/ 144/89-C antithromb.pdf antithromb.pdf B01AB02 R
ANTITHROMBIN III NF BAXTER 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X20ML
0192559 16/ 144/89-C     B01AB02 B
ANTITHROMBIN III NF BAXTER 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X10ML
0192558 16/ 144/89-C     B01AB02 B
ATENATIV 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X10ML
0230458 16/ 266/08-C atenativ.pdf atenativ.pdf B01AB02 R
ATENATIV 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X10ML
0129056 16/ 266/08-C     B01AB02 B
ATENATIV 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X20ML
0129057 16/ 266/08-C     B01AB02 B
ATENATIV 50IU/ML INF PSO LQF 1+1X20ML
0230459 16/ 266/08-C atenativ.pdf atenativ.pdf B01AB02 R
KYBERNIN P 50IU/ML INJ/INF PSO LQF 1+1X20ML
0085772 75/ 131/84-C kyberninp.pdf kyberninp.pdf B01AB02 R
KYBERNIN P 50IU/ML INJ/INF PSO LQF 1+1X10ML
0085771 75/ 131/84-C kyberninp.pdf kyberninp.pdf B01AB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10