Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1545
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 90
0135141 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 75MG TBL ENT 100
0135142 16/ 514/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 20 I
0135143 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 28 I
0135144 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 20 III
0243084 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 28 III
0243085 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 30 III
0243086 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 50 III
0243087 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 56 III
0243088 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 60 III
0243089 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 84 III
0243090 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 90 III
0243091 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 100 III
0243092 16/ 515/16-C acetylsali.pdf   B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 20 II
0225714 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 28 II
0225715 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 30 II
0225716 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 50 II
0225717 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 56 II
0225718 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 60 II
0225719 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R
ACETYLSALICYLIC ACID KRKA 100MG TBL ENT 84 II
0225720 16/ 515/16-C acetylsali.pdf acetylsali.pdf B01AC06 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09