Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4742
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 20X0,4ML II
0230166 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 30X0,4ML II
0230167 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 100X0,4ML II
0230168 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 9X10X0,4ML II
0230169 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 100X10X0,4ML II
0230170 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 200X10X0,4ML II
0230171 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 10X0,4ML III
0230172 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 2X0,4ML III
0230173 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML INJ SOL ISP 50X0,4ML III
0230174 16/ 250/93-B/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 6X0,8ML II
0230229 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 12X0,8ML II
0230230 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 20X0,8ML II
0230231 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 24X0,8ML II
0230232 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 30X0,8ML II
0230233 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 100X0,8ML II
0230234 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 3X10X0,8ML II
0230235 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 9X10X0,8ML II
0230236 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML III
0230237 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 8000IU(80MG)/0,8ML INJ SOL ISP 2X0,8ML III
0230238 16/ 250/93-D/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 12000IU(120MG)/0,8ML INJ SOL ISP 2X0,8ML I
0107947 16/ 338/01-A/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 90 100 110 120 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09