Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 20X0,2ML II
0230136 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 30X0,2ML II
0230137 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 100X0,2ML II
0230138 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML INJ SOL ISP 9X10X0,2ML II
0230139 16/ 250/93-A/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 5X1ML I
0230249 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 6X1ML I
0230250 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 12X1ML I
0230251 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 20X1ML I
0230252 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 24X1ML I
0230253 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 30X1ML I
0230254 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 100X1ML I
0230255 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 3X10X1ML I
0230256 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 9X10X1ML I
0230257 16/ 250/93-E/C clexane.pdf clexane.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 12000IU(120MG)/0,8ML INJ SOL ISP 2X0,8ML I
0107947 16/ 338/01-A/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 2X1ML I
0107948 16/ 338/01-B/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 12000IU(120MG)/0,8ML INJ SOL ISP 10X0,8ML I
0107950 16/ 338/01-A/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 10X1ML I
0107951 16/ 338/01-B/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 30X1ML I
0230307 16/ 338/01-B/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 50X1ML I
0230308 16/ 338/01-B/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R
CLEXANE FORTE 15000IU(150MG)/1ML INJ SOL ISP 3X10X1ML I
0230309 16/ 338/01-B/C clexanefor.pdf clexanefor.pdf B01AB05 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 90 100 110 120 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10