Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CILOZEK 100MG TBL NOB 50
0224982 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 30
0224981 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 28
0224980 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 20
0224979 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 14
0224978 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 14
0242168 83/ 176/14-C cilozek.pdf cilozek.pdf B01AC23 R
CILOZEK 50MG TBL NOB 100
0224976 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 98
0224975 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 60
0224974 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 56
0224973 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 50
0224972 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 30
0224971 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 28
0224970 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 20
0224969 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 14
0224968 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 50MG TBL NOB 7
0224967 83/ 175/14-C     B01AC23 B
CILOZEK 100MG TBL NOB 7
0224977 83/ 176/14-C     B01AC23 B
CINRYZE 500IU INJ PLV SOL 1
0232471 cinryze.pdf cinryze.pdf B06AC01 F
CINRYZE 500IU INJ PSO LQF 2+2X5ML
0185081 EU/1/11/688/001 cinryze.pdf cinryze.pdf B06AC01 R
CLAUDIENNE 100 MG 100MG TBL NOB 50
0207020 83/ 176/14-C     B01AC23 B

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 80 90 100 110 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10