Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 1X100ML
0098686 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 1X80ML
0069693 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 1X500ML
0069695 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 10X500ML
0173382 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 20X80ML
0173381 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 10X250ML
0173383 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 20X100ML
0173384 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL RL 1/1 INF SOL 1X250ML
0085833 76/ 927/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 10X500ML
0172491 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 10X250ML
0172492 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 20X100ML
0172493 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 20X80ML
0172490 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 1X250ML
0086968 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 1X80ML
0069747 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 1X500ML
0069749 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 10% 10% INF SOL 1X100ML
0032350 76/ 232/95-B/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 20% 20% INF SOL 20X80ML
0208451 76/ 232/95-C/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 20% 20% INF SOL 10X250ML
0208452 76/ 232/95-C/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 20% 20% INF SOL 1X250ML
0086970 76/ 232/95-C/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 20% 20% INF SOL 20X100ML
0208453 76/ 232/95-C/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R

‹‹ ‹ 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 80 90 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10