Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 20X80ML
0173369 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 1X80ML
0069718 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 1X250ML
0087904 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 1X100ML
0097627 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 1X250ML
0089793 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 20X100ML
0173376 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 10X250ML
0173375 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 10X500ML
0173374 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 20X80ML
0173373 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 1X100ML
0098547 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 1X80ML
0069684 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/2 INF SOL 1X500ML
0069686 76/ 923/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 10X250ML
0173379 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 10X500ML
0173378 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 20X80ML
0173377 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 1X250ML
0089802 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 20X100ML
0173380 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 1X100ML
0098634 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 1X500ML
0069689 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/3 INF SOL 1X80ML
0069687 76/ 923/95-B/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R

‹‹ ‹ 10 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 60 70 80 90 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10