Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 1X500ML
0083921 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 1X80ML
0083919 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 20X80ML
0173359 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 10X500ML
0173360 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 20X100ML
0173362 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 1X250ML
0085454 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 1X100ML
0097351 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 1/3 INF SOL 10X250ML
0173361 76/ 762/95-C/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 20X100ML
0173364 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 20X80ML
0173365 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 10X500ML
0173366 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 1X100ML
0097349 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 1X250ML
0085283 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 10X250ML
0173363 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 1X500ML
0075234 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL H 2/3 INF SOL 1X80ML
0075232 76/ 762/95-A/C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB02 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 10X500ML
0173372 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 20X100ML
0173371 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 10X250ML
0173370 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R
ARDEAELYTOSOL R 1/1 INF SOL 1X500ML
0093527 76/ 761/95-C ardeaelyto.pdf ardeaelyto.pdf B05BB01 R

‹‹ ‹ 10 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 50 60 70 80 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10