Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARANESP 20MCG INJ SOL PEP 4X0,5ML
0027934 EU/1/01/185/059 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 30MCG INJ SOL PEP 4X0,3ML
0027935 EU/1/01/185/060 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 40MCG INJ SOL PEP 4X0,4ML
0027936 EU/1/01/185/061 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 50MCG INJ SOL PEP 4X0,5ML
0027941 EU/1/01/185/062 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 60MCG INJ SOL PEP 4X0,3ML
0027942 EU/1/01/185/063 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 80MCG INJ SOL PEP 4X0,4ML
0027943 EU/1/01/185/064 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 100MCG INJ SOL PEP 4X0,5ML
0027944 EU/1/01/185/065 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 150MCG INJ SOL PEP 4X0,3ML
0027945 EU/1/01/185/066 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 300MCG INJ SOL PEP 4X0,6ML
0027946 EU/1/01/185/067 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 500MCG INJ SOL PEP 4X1ML
0027947 EU/1/01/185/068 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML I
0026415 EU/1/01/185/001 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 10MCG INJ SOL ISP 4X0,4ML I
0026416 EU/1/01/185/002 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 15MCG INJ SOL ISP 1X0,375ML I
0026417 EU/1/01/185/003 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 15MCG INJ SOL ISP 4X0,375ML I
0026418 EU/1/01/185/004 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML I
0026419 EU/1/01/185/005 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 20MCG INJ SOL ISP 4X0,5ML I
0026420 EU/1/01/185/006 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML I
0026421 EU/1/01/185/007 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 30MCG INJ SOL ISP 4X0,3ML I
0026422 EU/1/01/185/008 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML I
0026423 EU/1/01/185/009 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 40MCG INJ SOL ISP 4X0,4ML I
0026424 EU/1/01/185/010 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 50 60 70 80 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10