Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4675
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARANESP 60MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0028430 EU/1/01/185/051 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 80MCG INJ SOL PEP 1X0,4ML
0028431 EU/1/01/185/052 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 100MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML
0028432 EU/1/01/185/053 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 150MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML
0028433 EU/1/01/185/054 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 300MCG INJ SOL PEP 1X0,6ML
0028434 EU/1/01/185/055 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 500MCG INJ SOL PEP 1X1ML
0028435 EU/1/01/185/056 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 10MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III
0028183 EU/1/01/185/033 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 15MCG INJ SOL ISP 1X0,375ML III
0028184 EU/1/01/185/034 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 20MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III
0028185 EU/1/01/185/035 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 30MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III
0028186 EU/1/01/185/036 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 40MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III
0028187 EU/1/01/185/037 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 50MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III
0028188 EU/1/01/185/038 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III
0028189 EU/1/01/185/039 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 80MCG INJ SOL ISP 1X0,4ML III
0028190 EU/1/01/185/040 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 100MCG INJ SOL ISP 1X0,5ML III
0028191 EU/1/01/185/041 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 150MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML III
0028192 EU/1/01/185/042 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 300MCG INJ SOL ISP 1X0,6ML III
0028193 EU/1/01/185/043 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 500MCG INJ SOL ISP 1X1ML III
0028194 EU/1/01/185/044 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 10MCG INJ SOL PEP 4X0,4ML
0027932 EU/1/01/185/057 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R
ARANESP 15MCG INJ SOL PEP 4X0,375ML
0027933 EU/1/01/185/058 aranesp.pdf aranesp.pdf B03XA02 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10