Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4683
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XARELTO 20MG TBL FLM 100X1 II
0168906 EU/1/08/472/021 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 100X(10X10X1) II
0194193 EU/1/08/472/022 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG TBL FLM 100X(10X10X1) II
0194194 EU/1/08/472/023 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 100X(10X10X1) II
0194195 EU/1/08/472/024 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 14 II
0194227 EU/1/08/472/025 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 28 II
0194228 EU/1/08/472/026 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 2,5MG TBL FLM 56 II
0194229 EU/1/08/472/027 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 5 I
0500712 EU/1/08/472/001 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 10 I
0500713 EU/1/08/472/002 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 30 I
0500714 EU/1/08/472/003 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 100X1 I
0500715 EU/1/08/472/004 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 5 II
0500716 EU/1/08/472/005 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 10 II
0500717 EU/1/08/472/006 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 30 II
0500718 EU/1/08/472/007 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 10MG TBL FLM 100X1 II
0500719 EU/1/08/472/008 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG TBL FLM 100
0209422 EU/1/08/472/036 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG TBL FLM 10 II
0209423 EU/1/08/472/038 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 100
0209424 EU/1/08/472/037 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 20MG TBL FLM 10 II
0209425 EU/1/08/472/039 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R
XARELTO 15MG+20MG TBL FLM 42+7 II
0209497 EU/1/08/472/040 xarelto.pdf xarelto.pdf B01AF01 R

‹‹ ‹ 100 180 190 200 210 220 227 228 229 230 231 232 233 234 235 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09