Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4683
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 10X500ML
0100152 76/ 859/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOPLASMAL-15% INF SOL 6X1000ML
0100153 76/ 859/92-C aminoplasm.pdf aminoplasm.pdf B05BA01 R
AMINOSTERIL N HEPA 8% INF SOL 10X500ML
0057545 76/1003/92-S/C aminosteri.pdf aminosteri.pdf B05BA01 R
AMINOSTERIL N HEPA 8% INF SOL 1X500ML
0057546 76/1003/92-S/C aminosteri.pdf aminosteri.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 6X1000ML
0003933 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 1X500ML
0032812 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 10X500ML
0003930 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 10% INF SOL 1X1000ML
0032811 76/ 298/01-C aminoven10.pdf aminoven10.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 1X250ML
0032816 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 1X1000ML
0032815 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 10X500ML
0003973 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 10X250ML
0003972 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 6X1000ML
0003974 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 15% INF SOL 1X500ML
0032817 76/ 299/01-C aminoven15.pdf aminoven15.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 1X500ML
0032813 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 10X500ML
0003925 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 1X1000ML
0032814 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVEN 5% INF SOL 6X1000ML
0003926 76/ 297/01-C aminoven5.pdf aminoven5.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 10X100ML
0017820 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R
AMINOVENOES N PAED 10% INF SOL 1X100ML
0017814 76/1001/92-S/C aminovenoe.pdf aminovenoe.pdf B05BA01 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09