Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4742
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OBIZUR 500U INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP
0186974 EU/1/15/1035/001 obizur.pdf obizur.pdf B02BD14 R
OBIZUR 500U INJ PSO LQF 10+10X1ML ISP
0186976 EU/1/15/1035/003 obizur.pdf obizur.pdf B02BD14 R
OBIZUR 500U INJ PSO LQF 5+5X1ML ISP
0186975 EU/1/15/1035/002 obizur.pdf obizur.pdf B02BD14 R
OCPLEX 500IU INF PSO LQF 1+1X20ML
0006480 75/ 059/07-C     B02BD01 B
OCPLEX 1000IU INF PSO LQF 1+1X40ML
0212531 75/ 502/15-C     B02BD01 B
OCPLEX 500IU INF PSO LQF 1+1X20ML
0230687 75/ 059/07-C ocplex.pdf ocplex.pdf B02BD01 R
OCPLEX 1000IU INF PSO LQF 1+1X40ML
0230686 75/ 502/15-C ocplex.pdf ocplex.pdf B02BD01 R
OCTANATE 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML
0230485 75/ 004/00-C octanate.pdf octanate.pdf B02BD02 R
OCTANATE 50 IU/ML 50IU/ML INJ PSO LQF 1X500IU+1X10ML
0058279 75/ 410/91-B/C     B02BD02 B
OCTANATE 50IU/ML INJ PSO LQF 1X500IU+1X10ML
0230486 75/ 410/91-B/C octanate.pdf octanate.pdf B02BD02 R
OCTANATE 50IU/ML INJ PSO LQF 1X250IU+1X5ML
0230487 75/ 410/91-B/C octanate.pdf octanate.pdf B02BD02 R
OCTANATE 50 IU/ML 50IU/ML INJ PSO LQF 1X250IU+1X5ML
0161052 75/ 410/91-B/C     B02BD02 B
OCTANATE 100 IU/ML 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML
0058700 75/ 004/00-C     B02BD02 B
OCTANATE 1 000 IU/5 ML 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML
0230546 75/ 140/15-C octanate10.pdf octanate10.pdf B02BD02 R
OCTANATE 1 000 IU/5 ML 200IU/ML INJ PSO LQF 1000IU+5ML
0205787 75/ 140/15-C     B02BD02 B
OCTANATE 500 IU/5 ML 100IU/ML INJ PSO LQF 500IU+5ML
0230547 75/ 139/15-C octanate50.pdf octanate50.pdf B02BD02 R
OCTANATE 500 IU/5 ML 100IU/ML INJ PSO LQF 500IU+5ML
0205762 75/ 139/15-C     B02BD02 B
OCTANINE F 1000 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML
0057481 75/ 492/93-B/C     B02BD04 B
OCTANINE F 1000 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML
0230688 75/ 492/93-B/C octaninef1.pdf octaninef1.pdf B02BD04 R
OCTANINE F 500 100IU/ML INJ PSO LQF 1+1X5ML
0057477 75/ 492/93-A/C     B02BD04 B

‹‹ ‹ 100 110 120 130 140 150 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170 180 190 200 210 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09