Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 17
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
THIOCTACID 600MG INJ SOL 5X24ML
0231890 87/ 292/71-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R
THIOCTACID 600MG TBL FLM 30
0237813 87/ 194/74-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R
THIOCTACID 600MG TBL FLM 100
0237815 87/ 194/74-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R
THIOCTACID 600MG TBL FLM 60
0237814 87/ 194/74-C thioctacid.pdf thioctacid.pdf A16AX01 R
THIOCTACID 600 HR 600MG TBL FLM 60
0052221 87/ 194/74-C     A16AX01 B
THIOCTACID 600 HR 600MG TBL FLM 30
0052220 87/ 194/74-C     A16AX01 B
THIOCTACID 600 HR 600MG TBL FLM 100
0052224 87/ 194/74-C     A16AX01 B
THIOCTACID 600 T 600MG INJ SOL 5X24ML
0052225 87/ 292/71-C     A16AX01 B
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 10000
0055395 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 5000
0055394 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 1000
0055393 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 500
0055392 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 30
0055391 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 60
0084367 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA ORAL 600MG TBL FLM 100
0084368 87/ 327/99-C thiogammao.pdf thiogammao.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA TURBO SET 600MG INF SOL 10X50ML
0214745 87/ 003/14-C thiogammat.pdf thiogammat.pdf A16AX01 R
THIOGAMMA TURBO SET 600MG INF SOL 1X50ML
0214744 87/ 003/14-C thiogammat.pdf thiogammat.pdf A16AX01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05