Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MAGNESIUM 250 MG PHARMAVIT 250MG TBL EFF 20
0137120 39/ 214/94-C magnesium2.pdf magnesium2.pdf A12CC30 R
MAGNOSOLV 365MG POR GRA SOL SCC 90(3X30)
0232934 39/ 895/92-C magnosolv.pdf magnosolv.pdf A12CC30 R
MAGNOSOLV 365MG POR GRA SOL SCC 30
0215978 39/ 895/92-C     A12CC30 B
MAGNOSOLV 365MG POR GRA SOL SCC 30
0234736 39/ 895/92-C magnosolv.pdf magnosolv.pdf A12CC30 R
MAGNOSOLV 365MG POR GRA SOL SCC 60(2X30)
0232933 39/ 895/92-C magnosolv.pdf magnosolv.pdf A12CC30 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09