Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MAGNEROT 500MG TBL NOB 100 I
0032889 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 20 I
0088037 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 200 II
0209946 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 1000
0032891 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 50 I
0032888 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 50 II
0209944 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 20 II
0209947 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 200 I
0032890 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R
MAGNEROT 500MG TBL NOB 100 II
0209945 39/1276/93-C magnerot.pdf magnerot.pdf A12CC09 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41